اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مرتضی مدرسی گیلانی
مرتضی مدرسی گیلانی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
فلسفه مابعدالطبیعه ۱. فلسفه مابعدالطبیعه
تصحیح و تحقیق:
تاریخ نگارستان ۲. تاریخ نگارستان (تصحیح)
نویسنده: احمد غفاری قزوینی
کتابفروشی حافظ، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۴ق.