اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   غلامحسین مصدق
غلامحسین مصدق
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
خاطرات و تأملات دکتر محمد مصدق ۱. خاطرات و تأملات دکتر محمد مصدق (مقدمه)
مشتمل‌ بر دو کتاب‌«شرح‌ مختصری‌ از زندگی‌ و خاطراتم‌» و «مختصری‌ از تاریخ‌ ملی‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ در ایران‌»
نویسنده: دکتر محمد مصدق
گردآورنده: استاد ایرج افشار
انتشارات علمی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۵ش.