اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر محمد مصدق
دکتر محمد مصدق
دکتر محمد مصدق
آثار موجود در کتابخانه
محاکمه و دفاع دکتر محمد مصدق ۱. محاکمه و دفاع دکتر محمد مصدق
تلاش، تهران، ۱۳۳۶ش.
خاطرات و تأملات دکتر محمد مصدق ۲. خاطرات و تأملات دکتر محمد مصدق
مشتمل‌ بر دو کتاب‌«شرح‌ مختصری‌ از زندگی‌ و خاطراتم‌» و «مختصری‌ از تاریخ‌ ملی‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ در ایران‌»
گردآورنده: استاد ایرج افشار
انتشارات علمی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۵ش.، با مقدمه: غلامحسین مصدق