اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مسعود فراهی
مسعود فراهی
آثار موجود در کتابخانه
نصاب الصبیان ۱. نصاب الصبیان
• خودآموز نصاب ،یا، کلیات نصاب الصبیان ، کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۷۴ق.، گردآورنده: علامه حسن حسن زاده آملی، اشراف: علامه ابوالحسن شعرانی
مجمع علمی اسلامی، قم، ۱۴۰۲ق.
مجمع علمی اسلامی، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۰ش.