اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جورج فیلیپ ولز
جورج فیلیپ ولز
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
۱. The outline of history (ویراستاری)
being a plain history of life and mankind
نویسنده: هربرت جورج ولز
Doubleday، ویرایش اول، Garden City، 1961م.، 2 جلد، ویراستار: ریموند ویلیام پوستینگ