اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رابرت وایزبرگ
رابرت وایزبرگ
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
۱. خلاقیت
فراسوی فلسفه نبوغ
مترجم: مهدی والفی
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.