اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ریچارد تورپ
ریچارد تورپ
آثار موجود در کتابخانه
۱. Mangement research: an introduction