اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدرضا سالاری فر
محمدرضا سالاری فر
آثار موجود در کتابخانه
مبانی نظری مقیاسهای دینی ۱. مبانی نظری مقیاسهای دینی
گزیده‌ مقالات‌ همایش‌ مبانی‌ نظری‌ و روان‌ سنجی‌ مقیاسهای‌ دینی‌
سرشناسه: همایش‌ مبانی‌ نظری‌ و روان‌ سنجی‌ مقیاسهای‌ دینی‌ (نخستین‌: ۱۳۸۲: تهران‌)
به کوشش: مسعود آذربایجانی، عباس رحیمی نژاد