اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسن فرامرزی
حسن فرامرزی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
جمهوری در اتوبوس ۱. جمهوری در اتوبوس
نویسنده: نزار قبانی
دستان، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
دیداری تازه با تاریخ ۲. دیداری تازه با تاریخ
نویسنده: محمدحسنین هیکل
هفته، تهران، ۱۳۶۹ش.