اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علیرضا ایمانی
علیرضا ایمانی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
فرقه های اسلامی و مسئله امامت ۱. فرقه های اسلامی و مسئله امامت
ترجمه «مسائل الامامة» و «مقتطفات من الکتاب الاوسط»
نویسنده: عبدالله ناشی اکبر
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۹ش.
تاریخ مذاهب اسلامی ۲. تاریخ مذاهب اسلامی
ویراستاری و مقدمه:
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان ۳. راهنمای مراکز مطالعاتی جهان (ویراستاری)