اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابوالقاسم حسینی
ابوالقاسم حسینی
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
فلسفه حقوق بشر ۱. فلسفه حقوق بشر (ویراستاری)
نویسنده: آیة الله عبدالله جوادی آملی
دار الاسراء، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.