اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عباس جلالی
عباس جلالی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
عصر ظهور ۱. عصر ظهور
سازمان تبلیغات اسلامی،مرکز چاپ و نشر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
راه یافته ۲. راه یافته
ویراستاری و مقدمه:
بررسی نظریه عدالت صحابه ۳. بررسی نظریه عدالت صحابه (ویراستاری)