اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آنی کرکوود
آنی کرکوود
آثار موجود در کتابخانه
۱. Mary\'s message to the world: as sent by Mary to her messenger, Annie Kirkwood
گردآورنده: بایرون کرکوود
آثار ترجمه شده:
بانوی بزرگ عالم ۲. بانوی بزرگ عالم
سرشناسه: مریم مقدس
مترجم: فریده مهدوی دامغانی
نشر البرز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.