اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابو العلاء عفیفی
ابو العلاء عفیفی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
۱. فصوص الحکم (تعلیق)
نویسنده: محی الدین ابن عربی
الزهراء، چاپ دوم، تهران، آذر ۱۳۷۰ش.