اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ایرج پورباقر
ایرج پورباقر
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. روانشناسی هوش
امیرکبیر، کتابهای جیبی، تهران، ۱۳۷۲ش.