اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مجدالدین کیوانی
مجدالدین کیوانی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
حلاج ۱. حلاج
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
تصوف ایرانی در منظر تاریخی آن ۲. تصوف ایرانی در منظر تاریخی آن
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۳ش.