اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمود خاتمی
محمود خاتمی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
فیزیک و فلسفه ۱. فیزیک و فلسفه
انتشارات علمی، قم، ۱۳۷۰ش.