اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مجید شریف
مجید شریف
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. تاریخ یک ارتداد
اسطوره های بنیانگذار سیاست اسرائیل
موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
۲. اراده قدرت
انتشارات جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، 2 جلد