اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   غلامعلی حداد عادل
غلامعلی حداد عادل
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. نظریه معرفت در فلسفه کانت
فکر روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۲. تمهیدات
مقدمه‌ای‌ برای‌ هر مابعدالطبیعه‌ آینده‌ که‌ به‌عنوان‌ یک‌ علم‌ عرضه‌ شود
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
اشراف و نشر:
دانشنامه جهان اسلام ۳. دانشنامه جهان اسلام (اشراف در جلد 2-12)
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، تهران، ۱۳۸۴ش.، 12 جلد، اشراف جلد1: مصطفی میرسلیم
نشریات:
۱. نامه فرهنگستان (مدير مسئول)
همچنین نگاه کنید
دکتر یحیی مهدوی دکتر یحیی مهدوی (استاد)
نامه فرهنگستان نامه فرهنگستان (مدير مسئول)