اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دیوید اندرو بل
دیوید اندرو بل
آثار موجود در کتابخانه
۱. ‎Husserl
آثار ترجمه شده:
۲. اندیشه های هوسرل
مترجم: فریدون فاطمی
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.