اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   شهرام پازوکی
شهرام پازوکی
آثار موجود در کتابخانه
۱. ‎Modern Theology...
۲. زائر شرق
ترجمه:
۳. خدا و فلسفه (مفهوم‌ خدا در تاریخ‌ فلسفه‌ غرب‌)
حقیقت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.