اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدمهدی مرتضوی لنگرودی
محمدمهدی مرتضوی لنگرودی
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
دو چوپ و یک سنگ ۱. دو چوپ و یک سنگ (با تقریظ)
شامل‌ تقریرات‌ مهمه‌ و معانی‌ شامخه‌
نویسنده: محمدتقی معصومی اشکوری
گردآورنده: جعفر پژوم (سعیدی)
نشر سایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، 2 جلد