اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدتقی معصومی اشکوری
محمدتقی معصومی اشکوری
آثار موجود در کتابخانه
دو چوپ و یک سنگ ۱. دو چوپ و یک سنگ
شامل‌ تقریرات‌ مهمه‌ و معانی‌ شامخه‌
گردآورنده: جعفر پژوم (سعیدی)
نشر سایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، 2 جلد، با تقریظ: محمدمهدی مرتضوی لنگرودی