اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمود موسوی
محمود موسوی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
مبانی فلسفه مسیحیت ۱. مبانی فلسفه مسیحیت
ویراستاری و مقدمه:
فرهنگ اصطلاحات عرفان اسلامی ۲. فرهنگ اصطلاحات عرفان اسلامی (ویراستاری)
فارسی ـ انگلیسی و انگلیسی ـ فارسی
گردآورنده: دفتر پژوهش و نشر سهروردی
دفتر پژوهش و نشر سهروردی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، با مقدمه: دکتر سید حسین نصر
فرهنگ اصطلاحات فلسفه و کلام اسلامی ۳. فرهنگ اصطلاحات فلسفه و کلام اسلامی (ویراستاری)
انگلیسی - فارسی
دفتر پژوهش و نشر سهروردی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، با مقدمه: دکتر سید حسین نصر