اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد خامنه ای
محمد خامنه ای
آثار موجود در کتابخانه
دین و دین باوری ۱. دین و دین باوری
مؤسسه انتشارات بعثت، تهران، ۱۳۵۴ش.
۲. مساله روح و نفس و دیدگاه شیخ مفید (ره)
کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ق.، 100 جلد
اشراف و نشر:
التنقیح فی المنطق ۳. التنقیح فی المنطق
نویسنده: ملاصدرا
بنیاد حکمت اسلامی صدرا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، محقق: غلامرضا یاسی پور، با مقدمه: احد فرامرز قراملکی، مصحح: غلامرضا یاسی پور
همچنین نگاه کنید
آیت الله سید علی حسینی خامنه ای آیت الله سید علی حسینی خامنه ای (برادر با)