اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   خسرو فاقد
خسرو فاقد
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. اندیشه غربی و گفت و گوی تمدن ها
مجموعه‌ سخنرانی‌های‌ همایش‌ ۲۹ - ۲۰ اکتبر ۱۹۷۷، تهران‌ با مقالاتی از توشیهیکو ایزوتسو...
سرشناسه: کنفرانس‌ اندیشه‌ غربی‌ و گفت‌ و گوی‌ تمدنها (۱۳۵۶: تهران‌)
مترجم: باقر پرهام، فریدون بدره ای
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.، با مقدمه: هانری کربن