اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی پایا
علی پایا
آثار موجود در کتابخانه
۱. کانت
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
ویراستاری و مقدمه:
عصر اطلاعات ۲. عصر اطلاعات (ویراستاری)
اقتصاد ، جامعه و فرهنگ
مترجم: احد علیقلیان، افشین خاکباز، حسن چاوشیان
انتشارات طرح نو، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۲ش.، 3 جلد