اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   افشین خاکباز
افشین خاکباز
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
عصر اطلاعات ۱. عصر اطلاعات
اقتصاد ، جامعه و فرهنگ
مترجم: احد علیقلیان، حسن چاوشیان
انتشارات طرح نو، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۲ش.، 3 جلد، ویراستار: علی پایا