اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   پل فولیکه
پل فولیکه
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
۱. فلسفه عمومی
مترجم: دکتر یحیی مهدوی
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ چهارم، تهران، دی ۱۳۷۰ش.