اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسین غفاری
حسین غفاری
آثار موجود در کتابخانه
فلسفه عرفان شیعی ۱. فلسفه عرفان شیعی
با تطبیق بر احوالات عاف ربانی و عالم صمدانی حضرت‌ آیه‌الله‌ العظمی‌ حاج‌ سیدعلی‌ قاضی‌ قدس‌ سره‌ الشریف‌
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
نقد نظریه شریعت صامت ۲. نقد نظریه شریعت صامت
(بررسی انتقادی مقالات قبض و بسط شریعت از دکتر سروش)
انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۶۸ش.
تشیع ۳. تشیع
کمال دین، دین کامل
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
چکیده اندیشه ها (خلاصه ای از شش کتاب دکتر تیجانی) ۴. چکیده اندیشه ها (خلاصه ای از شش کتاب دکتر تیجانی)
نویسنده: محمد تیجانی سماوی
بنیاد معارف اسلامی، چاپ پنجم، قم، ۱۳۸۵ش.