اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدشریف هروی
محمدشریف هروی
آثار موجود در کتابخانه
شرح:
انواریه ۱. انواریه
ترجمه و شرح حکمة الاشراق سهروردی
به کوشش: آستیم
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۳ش.، با مقدمه: حسین ضیائی تربتی، به کوشش: آستیم
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۸ش.، مصحح: آستیم و حسین ضیائی تربتی، به کوشش: آستیم