اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالمسیح ابن ناعمه
عبدالمسیح ابن ناعمه
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
اثولوجیا ۱. اثولوجیا
انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران، تهران، ۱۳۹۸ق. برابر ۱۳۵۶ش.، با مقدمه: جلال الدین آشتیانی، با مقدمه انگلیسی: دکتر سید حسین نصر، با تعلیق: قاضی سعید قمی، مصحح: جلال الدین آشتیانی