اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد رضا اسدی
محمد رضا اسدی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. پایان فلسفه و وظیفه تفکر
اندیشه امروز، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
ویراستاری و مقدمه:
فلسفه دین ۲. فلسفه دین (مقدمه)
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
موسسه فرهنگی اندیشه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.