اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   کوروش منصوری
کوروش منصوری
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
مناقب مرتضوی در مناقب شاه اولیا، امیر المؤمنین علی مرتضی علیه السلام ۱. مناقب مرتضوی در مناقب شاه اولیا، امیر المؤمنین علی مرتضی علیه السلام (تصحیح)
نویسنده: محمدصالح حسینی ترمذی
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
اشراف و نشر:
۲. حکایت پیر و جوان (کوشش در نشر)
نویسنده: ناصرالدین شاه قاجار
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.