اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   خسرو ناقد
خسرو ناقد
آثار موجود در کتابخانه
از دانش تا فرزانگی ۱. از دانش تا فرزانگی
گفتارها و گفتگوهایی پیرامون فلسفه و ادبیات
ققنوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
ترجمه:
۲. چرا جنگ؟(بررسی‌ روانشناسانه‌ پدیده‌ جنگ‌)
نشر آبی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.