اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سامیه بصیرمژدهی
سامیه بصیرمژدهی
آثار موجود در کتابخانه
آفتاب معرفت ۱. آفتاب معرفت
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۵ش.
بر بامهای آسمان ۲. بر بامهای آسمان
گزیده ای موضوعی از مثنوی معنوی
سرشناسه: جلال‌الدین‌ محمدبن‌ محمد مولوی
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
تصحیح و تحقیق:
کلیات خمسه نظامی ۳. کلیات خمسه نظامی (تصحیح)
مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه، اقبالنامه
سرشناسه: الیاس بن یوسف نظامی
شاعر: نظامی گنجوی
• خمسه نظامی، دوستان، تهران، ۱۳۸۳ش.، ویراستار: بهاءالدین خرمشاهی