اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   یحیی ماهیار نوابی
یحیی ماهیار نوابی
آثار موجود در کتابخانه
کتابشناسی ایران ۱. کتابشناسی ایران
فهرستی از مقالات و کتابهائی که به زبانهای اروپائی درباره ایران چاپ شده است
بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۶۶ش.، 9 جلد
درخت آسوریگ ۲. درخت آسوریگ
متن‌ پهلوی‌، آوانوشت‌، ترجمه‌ فارسی‌ فهرست‌ واژه‌ها و یادداشتها
سرشناسه: درخت‌ آسوری‌
فروهر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۶ش.