اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   لطیف صدقیانی
لطیف صدقیانی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. روانشناسی و شرق
در پیرامون‌ آی‌ چینگ، کتاب دگرگونیها‌ ...
انتشارات جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.