اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مصطفی ملکیان
مصطفی ملکیان
آثار موجود در کتابخانه
مشتاقی و مهجوری ۱. مشتاقی و مهجوری
گفت و گو در باب فرهنگ و سیاست
نشر نگاه معاصر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
ترجمه:
۲. نگاهی به فلسفه اخلاق در سده بیستم
دفتر پژوهش و نشر سهروردی، چاپ اول، تبریز، ۱۳۸۱ش.
ویراستاری و مقدمه:
۳. اعترافات قدیس آگوستین (ویراستاری)
مترجم: سایه میثمی
دفتر پژوهش و نشر سهروردی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
تشبه به مسیح ۴. تشبه به مسیح (ویراستاری)
مترجم: سایه میثمی
شهر کتاب، تهران، ۱۳۸۳ش.
دین و نگرش نوین ۵. دین و نگرش نوین (ویراستاری)
مترجم: احمدرضا جلیلی
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
در باب هستی و ذات ۶. در باب هستی و ذات (ویراستاری)
نویسنده: توماس آکویناس
مترجم: فروزان راسخی
نشر نگاه معاصر، تهران، ۱۳۸۱ش.