اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد پوری
احمد پوری
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. در بندر آبی چشمانت...
گزینه‌ شعرهای‌ عاشقانه‌
شاعر: نزار قبانی
نشر چشمه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۴ش.
۲. تو را دوست دارم چون نان و نمک
گزینه شعرهای عاشقانه
نویسنده: ناظم حکمت
نشر چشمه، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۸۶ش.