اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسن ذوالفقاری
حسن ذوالفقاری
آثار موجود در کتابخانه
۱. حافظ به روایت شهریار
شرح یک صد غزل
به کوشش: ابوالفضل علی محمدی
نویسنده: محمد حسین شهریار
نشر چشمه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.