اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علیرضا روغنی موفق
علیرضا روغنی موفق
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
نسبت دین و دنیا ۱. نسبت دین و دنیا (تحقیق)
بررسی و نقد نظریه سکولاریسم
نویسنده: آیة الله عبدالله جوادی آملی
دار الاسراء، چاپ اول، قم، مهر ۱۳۸۱ش.، ویراستار: سعید بندعلی