اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مازن مبارک
مازن مبارک
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
الحدود الانیقة و التعریفات الدقیقة ۱. الحدود الأنیقة و التعریفات الدقیقة (تحقیق و مقدمه)
نویسنده: زکریا بن محمد انصاری
• الحدود الانیقة و التعریفات الدقیقة، مرکز جمعه الماجد للثقافه و التراث بدبی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۱ق.
مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب ۲. مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب (تصحیح)
نویسنده: ابن هشام انصاری
سید الشهداء، چاپ هفتم، قم، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد، اشراف: محمدسعید افغانی، مصحح: محمدعلی حمدالله
رسالتان لابن جنی ۳. الالفاظ المهموزه (تحقیق)
نویسنده: ابن جنی
• رسالتان لابن جنی، دار الفکر، دمشق، ۱۴۰۹ق.
ویراستاری و مقدمه:
الصبر مطیة النجاح ۴. الصبر مطیة النجاح (مقدمه)
قصیدة فی الحکم
شاعر: ابن الظهیر اربیلی
دار الفکر، چاپ اول، دمشق، 1990م.، شارح لغات: عبدالقادر مبارک