اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مصطفی میرسلیم
مصطفی میرسلیم
آثار موجود در کتابخانه
از واژه بیگانه تا واژه فارسی ۱. از واژه بیگانه تا واژه فارسی
کتاب پاژ، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
ویراستاری و مقدمه:
دانشنامه جهان اسلام ۲. دانشنامه جهان اسلام (ویراستاری و اشراف جلد1)
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.، 7 جلد، ویراستار: نصر الله پور جوادی و احمد طاهری عراقی
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، تهران، ۱۳۸۴ش.، 12 جلد، اشراف در جلد 2-12: غلامعلی حداد عادل