اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   بهرام فرهنگ
بهرام فرهنگ
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. هفت شب با بورخس
نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۸ش.