اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   میر سید علی همدانی
میر سید علی همدانی
آثار موجود در کتابخانه
رساله ذکریه ۱. رساله ذکریه
اسرار النقطه ۲. اسرار النقطه
• مقامات عارفان، کتابخانه مستوفی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.، شارح: احمد خوشنویس
مشارب الاذواق شرح‌ قصیده‌ خمریه‌ ابن فارض‌ مصری‌ در بیان‌ شراب‌ محبت‌ از عارف‌ کبیر قرن‌ هشتم‌ هجری‌ ۳. مشارب الاذواق شرح‌ قصیده‌ خمریه‌ ابن فارض‌ مصری‌ در بیان‌ شراب‌ محبت‌ از عارف‌ کبیر قرن‌ هشتم‌ هجری‌
مولی، تهران، ۱۳۶۲ش.، با مقدمه: محمد خواجوی، مصحح: محمد خواجوی
آثاری درباره میر سید علی همدانی:
مروج اسلام در ایران صغیر احوال و آثار میر سید علی همدانی ۱. مروج اسلام در ایران صغیر احوال و آثار میر سید علی همدانی
به انضمام رساله همدانیه
نویسنده: پرویز اذکائی
دانشگاه بو علی سینا، چاپ اول، همدان، ۱۳۷۰ش.