اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد داراشکوه بابری
محمد داراشکوه بابری
آثار موجود در کتابخانه
۱. مجمع البحرین
نشر نقره، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.، محقق: محمد رضا جلالی نائینی، مصحح: محمد رضا جلالی نائینی
ترجمه:
۲. اوپانیشاد (سر اکبر)
سرشناسه: اوپانیشادها. فارسی‌
انتشارات علمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد، مصحح: تارا چند و محمد رضا جلالی نائینی