اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدحسین مشایخ فریدنی
محمدحسین مشایخ فریدنی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
نوای شاعر فردا ۱. نوای شاعر فردا (تعلیق و مقدمه)
نویسنده: محمد اقبال لاهوری
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.