اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سلطان ولد
سلطان ولد
آثار موجود در کتابخانه
انتها نامه ۱. انتها نامه
سرشناسه: محمد بن محمد سلطان ولد
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، با تعلیق: محمدعلی خزانه دارلو، مصحح: محمدعلی خزانه دارلو
همچنین نگاه کنید
مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی (فرزند)