اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   خواجه عبدالله انصاری
خواجه عبدالله انصاری
خواجه عبدالله انصاری
آثار موجود در کتابخانه
مناجات و گفتار پیر هرات خواجه عبدالله انصاری ۱. مناجات و گفتار پیر هرات خواجه عبدالله انصاری
به کوشش: فرید مرادی
گردآورنده: محمد آصف فکرت
نشر ثالث، تهران، ۱۳۸۷ش.
رباعیات منسوب‌ به‌ خواجه‌ عبدالله‌ انصاری ۲. رباعیات منسوب‌ به‌ خواجه‌ عبدالله‌ انصاری
به کوشش: محمود مدبری
انتشارات زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ش.
رسائل خواجه عبدالله انصاری ۳. رسائل خواجه عبدالله انصاری
• رسائل جامع عارف قرن پنجم هجری قمری خواجه عبدالله انصاری هروی قدس سره، خیام، تهران، ۱۳۸۸ش.، ویراستار: فرشته میلاد
• رسائل عارف‌ قرن‌ چهارم‌ هجری‌ خواجه‌ عبدالله انصاری، کتابفروشی فروغی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۴۷ش.، با مقدمه: سلطانحسین تابنده گنابادی، مصحح: سید حسن وحید دستگردی
۴. منازل السائرین الی الحق المبین
مجموعه رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری ۵. مجموعه رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد، با مقدمه: محمد سرور مولایی
انتشارات توس، تهران، ۱۳۷۷ش.، 2 جلد، با مقدمه: محمد سرور مولایی
صد میدان ۶. صد میدان
طهوری، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۸ش.، به کوشش: قاسم انصاری
کتابسرای اشراق، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲ش.، با مقدمه: محمود نجفی ، مصحح: محمود نجفی
مناجات خواجه عبدالله انصاری ۷. مناجات خواجه عبدالله انصاری
بانضمام برگزیده ای از مقالات و مواعظ و مقامات او
گردآورنده: منصور خواجه نصیری
اقبال، تهران، ۱۳۵۹ش.
تقریر:
طبقات الصوفیه ۸. طبقات الصوفیه
انتشارات توس، تهران، ۱۳۶۲ش.، مصحح: محمد سرور مولایی
آثاری درباره خواجه عبدالله انصاری:
شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری هروی ۱. شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری هروی
زندگی،آراء،عقایدفلسفی و کلامی
مترجم: عزیزالله علیزاده مالستانی
• تهران، ۱۳۸۶ش.
مقامات معنوی عرفان دو عارف نامی ابی اسمعیل خواجه عبدالله انصاری و شمس الدین محمد لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی ۲. مقامات معنوی عرفان دو عارف نامی ابی اسمعیل خواجه عبدالله انصاری و شمس الدین محمد لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی
ترجمه و تفسیر منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری
نویسنده: محسن بینا
مدرسه عالی شهید مطهری، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.، 4 جلد